Aandachtspunten bij de aankoop van een woning in Spanje

.Indien u besluit om een woning te kopen in Spanje, is het belangrijk te weten, dat de dingen hier “anders gaan dan dat wij gewend zijn in Nederland”. Het land is opgedeeld in 17 autonome regio´s die in vele gevallen hun eigen belastingsysteem kennen. Hieronder treft u een samenvatting van de belangrijkste zaken waar u rekening mee dient te houden.

Over het algemeen worden de woningen in Spanje op basis van k.k. oftewel “kosten koper “ aangeboden. Dit betekent, dat op de gepubliceerde verkoopprijs, de belasting bijgeteld dient te worden.

 

Eenmalige kosten:

1. Overdrachtsbelasting

 

Bij nieuwbouw wordt momenteel 10% BTW berekend, koopt U van een projectontwikkelaar, komt daar nog +/-1,5% stempelrecht bovenop. Bij bestaande bouw wordt in Cataluña momenteel een percentage van 10% overdrachtsbelasting berekend, over de officiële waarde, die bij de notaris wordt gepasseerd. De percentages kunnen per autonome regio verschillen. Commerciëel onroerend goed, bouwgrond en parkings: 21% btw.

2. Notaris en register kosten

 

Nadat de koopakte is ondertekend bij de notaris, dient deze te worden ingeschreven in het Eigendoms Register. Dan pas is de kooptransaktie volledig. Voor deze twee posten moet U op ongeveer 1,5% van de koopsom rekenen. De notaris vraagt voor deze uitgaven een voorschot, wat bij de afgifte van het ingeschreven onroerend goed wordt verrekend met de werkelijke kosten.

3. Financiering

 

Niet ingezetenen kunnen in Spanje ook een hypotheek nemen. De bank financiert tot 75/80% van de getaxeerde waarde. Stel u koopt een woning van 300.000 euros, dan ziet het totaalplaatje er als volgt uit:

Aankoopprijs:       300.000 euros

Kosten koper:       35.000 (o.m. belastingen, notaris/register + hypotheek)

Totaal:                 335.000 euros

Hypotheek            225.000 euros (te weten 75% van aankoopwaarde)

Eigen geld:           110.000 euros

Taxaties voor hypotheken kunnen enkel door officiële taxateurs worden uitgevoerd. U dient er rekening mee te houden, dat het “hypotheekproces” zo´n 8 weken kan duren.

Jaarlijkse kosten:

 

1.Onroerend goed belasting.

 

Net als in Nederland wordt U geacht de plaatselijke, onroerend goed belasting, jaarlijks te voldoen. Het percentage wordt per gemeente vastgesteld. In Cataluña wordt ongeveer 0,2-0,4% berekend over de kadastrale waarde van de woning. Die waarde(kadaster) is feitelijk achtergebleven bij de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en ligt vooralsnog vér beneden de feitelijke waarde. Bij een woning van 300.000 Euro, dient u echter op een stelpost van zo´n 500-1000 euros te rekenen, per jaar(afhankelijk van het onroerend goed).

 

2. Vereniging van huiseigenaren

 

Als U een huis koopt binnen een urbanisatie, appartementen blok of complex met gemeenschappelijke voorzieningen, wordt u automatisch lid van de vereniging van huiseigenaren. Jaarlijks wordt het bedrag vastgesteld wat alle eigenaars dienen te voldoen, volgens het eigendomsaandeel van het perceel of grootte van het appartement. Hierbij zijn vaak zaken inbegrepen als ophalen van het straatvuil, onderhoud van de gezamelijke “groenzones”, verzekering, eventueel onderhoud van zwembad, lift, wettelijke aansprakelijkheid, administratiekosten etc.

3. Inkomensbelasting

 

Vergelijkbaar met het vroegere huurwaardeforfait uit Nederland, wordt U geacht in Spanje een inkomen/huurgenot te hebben over de onroerende zaken. Er wordt een belasting van 19% over 1,1-2% van de kadastrale waarde berekend en er zijn geen aftrekposten. Doordat de Kadastrale waardes nog steeds vér beneden de werkelijke waardes liggen, gaat het veelal om relatief kleine bedragen.

Indien de woning daadwerkelijk wordt verhuurd is de belasting 19% van de te ontvangen huur en dient u drie-maandelijks aangifte te doen. In het andere geval moet u jaarlijks aangifte doen in Spanje, middels het zogenaamde 210 formulier. De relevante onkosten van de verhuurperiode kunt u van de opbrengst aftrekken. De belastingdienst stelt dat ook al hoort u niets van hen, u het initiatief dient te nemen. De in Spanje betaalde belasting kunt u wellicht verrekenen/meenemen met uw aangifte in Nederland.

4. Vermogensbelasting

 

Deze kent een vrijstelling tot 700.000 euros.

 

Noodzakelijke dokumenten

 

Paspoort

Geldig paspoort nodig om te kunnen passeren bij de notaris.

NIE nummer

Met uw paspoort kan een NIE nummer(fiscaal nummer voor niet residenten) worden aangevraagd. Die aanvraag loopt via de vreemdelingenpolitie in Spanje, óf het Spaanse Consulaat in Nederland. Indien u samen een huis koopt, dienen beiden zo´n nummer aan te vragen. Daarnaast dient u te worden “geactiveerd” bij de Spaanse belastingdienst. Wij kunnen dat uiteraard voor u verzorgen, zodat e.e.a. is geregeld, voordat de notariële koopakte plaatsvindt. Zonder deze dokumentatie kan de koopakte niet worden ingeschreven in het eigendoms register.

Benodigde dokumenten voor de hypotheek

  • Laatste jaaropgave, minimaal in het engels, liefst in het spaans. Dit document kan eventueel in Spanje voor u worden vertaald.
  • “letter of recommendation” van uw bank en het zogenaamde BKR rapport.
  • Andere inkomsten ter ondersteuning van uw vezoek voor de hypotheek.
  • Informatie over de huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen.
  • Bankoverzicht met inkomsten/uitgaven van de afgelopen zes maanden.

 

Indien u verdere informatie wenst, neem dan contact met ons op!

Barcelona, voorjaar 2022

Paul van den Hout

Makelaar OG (Aicat nº 4261)

Barcelona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Download "The 8 most important points when purchasing a property in Spain"

Download "The 8 most important points when purchasing a property in Spain"

Join our mailing list to receive the latest news and best tips for purchasing a house in Spain.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This